Bonn        1989-1993   apprenticeship goldschmith

Krefeld     1993-1999   study Product-Design Krefeld

Köln         1998-2002   employed Vista new media Cologne 3D Artist

Berlin        2003-2005  freelancer 3D modeler

München   2006-2015  empoyed Scanline Vfx Munic 3D modeler

Kassel       3d modeler self employed / freelancer
WYSIWYG Web Builder